SUBDIVISION-WISE RAINFALL (MM) DISTRIBUTION
          
S. METEOROLOGICAL DAY: 28.07.2014 TO 28.07.2014  PERIOD:  01.06.2014 TO 28.07.2014
NO. SUBDIVISIONS ACTUAL NORMAL % DEP. CAT. ACTUAL NORMAL % DEP. CAT.
EAST & NORTH EAST INDIA 10.2 14.2 -28% 569.0 750.1 -24%
1 ARUNACHAL PRADESH 8.6 15.7 -45% D 820.5 997.6 -18% N
2 ASSAM & MEGHALAYA 19.9 17.6 13% N 729.0 1015.1 -28% D
3 N M M T 17.8 13.2 35% E 412.3 787.9 -48% D
4 SHWB & SIKKIM 8.4 16.7 -50% D 904.0 1048.8 -14% N
5 GANGETIC WEST BENGAL 3.0 12.6 -76% S 459.7 545.0 -16% N
6 JHARKHAND 6.4 12.4 -48% D 439.3 501.5 -12% N
7 BIHAR 4.3 11.6 -63% S 374.9 480.9 -22% D
NORTH WEST INDIA 7.6 7.6 -1% 167.9 265.6 -37%
1 EAST U.P. 7.2 10.3 -30% D 258.8 376.5 -31% D
2 WEST U.P. 7.3 8.3 -12% N 154.0 302.7 -49% D
3 UTTARAKHAND 26.5 14.8 79% E 504.1 551.6 -9% N
4 HAR. CHD & DELHI 3.4 6.1 -44% D 89.0 197.4 -55% D
5 PUNJAB 12.1 5.7 112% E 88.9 210.6 -58% D
6 HIMACHAL PRADESH 10.0 11.1 -10% N 244.3 370.5 -34% D
7 JAMMU & KASHMIR 1.0 8.7 -88% S 125.6 234.1 -46% D
8 WEST RAJASTHAN 7.6 2.8 170% E 79.4 124.2 -36% D
9 EAST RAJASTHAN 10.1 6.7 50% E 173.4 267.0 -35% D
CENTRAL INDIA 14.7 11.6 27% 367.6 455.6 -19%
1 ODISHA 25.0 14.9 68% E 505.0 519.1 -3% N
2 WEST MADHYA PRADESH 16.1 9.5 69% E 333.8 365.4 -9% N
3 EAST MADHYA PRADESH  5.2 11.4 -54% D 342.0 444.7 -23% D
4 GUJARAT REGION 12.1 14.2 -15% N 250.6 434.1 -42% D
5 SAURASHTRA & KUTCH 2.4 6.6 -63% S 165.0 259.1 -36% D
6 KONKAN & GOA 74.1 35.6 108% E 1340.4 1705.8 -21% D
7 MADHYA MAHARASHTRA 10.8 8.2 31% E 256.5 363.7 -29% D
8 MARATHWADA 6.6 7.2 -9% N 129.7 306.7 -58% D
9 VIDARBHA 16.9 9.4 80% E 384.8 448.8 -14% N
10 CHHATTISGARH 13.3 13.8 -4% N 468.4 521.8 -10% N
SOUTH PENINSULA 10.2 7.1 44% 277.4 357.6 -22%
1 A & N ISLAND 6.1 15.9 -62% S 878.1 803.4 9% N
2 COASTAL ANDHRA PRADESH 24.3 5.3 358% E 158.2 248.0 -36% D
3 TELANGANA 17.1 7.9 116% E 179.2 346.5 -48% D
4 RAYALASEEMA 2.4 4.0 -41% D 126.5 152.7 -17% N
5 TAMILNADU & PONDICHERRY 1.3 2.5 -49% D 96.4 108.4 -11% N
6 COASTAL KARNATAKA 22.3 31.8 -30% D 1476.3 1928.3 -23% D
7 N. I. KARNATAKA 3.2 5.1 -38% D 166.8 225.0 -26% D
8 S. I. KARNATAKA 7.4 7.0 6% N 347.5 338.3 3% N
9 KERALA 16.1 20.5 -21% D 1082.0 1320.1 -18% N
10 LAKSHADWEEP 2.2 3.9 -44% D 357.9 598.8 -40% D
COUNTRY AS A WHOLE 10.9 9.9 10% 320.6 424.9 -25%
CATEGORYWISE NO. OF SUBDIVISIONS & % AREA (SUBDIVISIONAL) OF THE COUNTRY
    DAY: 28.07.2014 TO 28.07.2014 PERIOD: 01.06.2014 TO 28.07.2014
CATEGORY NO. OF SUBDIVISIONAL NO. OF SUBDIVISIONAL
    SUBDIVISIONS % AREA OF COUNTRY SUBDIVISIONS % AREA OF COUNTRY
EXCESS   12 40% 0 0%
NORMAL   7 19% 14 37%
DEFICIENT   12 26% 22 63%
SCANTY   5 15% 0 0%
NO RAIN   0 0% 0 0%
(iii)