SUBDIVISION-WISE RAINFALL (MM) DISTRIBUTION
          
S. METEOROLOGICAL DAY : 15.07.2016 TO 15.07.2016  PERIOD:  01.06.2016 TO 15.07.2016
NO. SUBDIVISIONS ACTUAL NORMAL % DEP. CAT. ACTUAL NORMAL % DEP. CAT.
EAST & NORTH EAST INDIA 15.3 14.0 9% 439.3 571.0 -23%
1 ARUNACHAL PRADESH 15.5 19.4 -20% D 671.6 773.3 -13% N
2 ASSAM & MEGHALAYA 13.0 16.8 -22% D 499.2 796.8 -37% D
3 N M M T 11.9 15.7 -24% D 406.4 621.6 -35% D
4 SHWB & SIKKIM 15.6 18.7 -16% N 794.1 798.5 -1% N
5 GANGETIC WEST BENGAL 7.1 8.1 -13% N 350.5 406.0 -14% N
6 JHARKHAND 23.7 10.0 137% E 300.8 356.2 -16% N
7 BIHAR 18.6 10.9 71% E 264.1 339.9 -22% D
NORTH WEST INDIA 7.8 7.6 3% 162.4 163.8 -1%
1 EAST U.P. 12.0 11.8 2% N 222.7 247.0 -10% N
2 WEST U.P. 8.6 10.8 -21% D 188.6 188.6 0% N
3 UTTARAKHAND 20.4 16.3 25% E 374.0 359.0 4% N
4 HAR. CHD & DELHI 9.0 7.3 24% E 103.2 121.4 -15% N
5 PUNJAB 4.6 5.7 -18% N 125.7 129.9 -3% N
6 HIMACHAL PRADESH 12.7 11.2 13% N 192.5 220.0 -12% N
7 JAMMU & KASHMIR 8.7 4.7 85% E 117.5 141.9 -17% N
8 WEST RAJASTHAN 1.8 3.7 -51% D 67.8 73.3 -7% N
9 EAST RAJASTHAN 4.4 7.3 -40% D 224.6 155.8 44% E
CENTRAL INDIA 4.0 10.5 -62% 375.9 314.7 19%
1 ODISHA 6.8 9.4 -27% D 298.4 365.0 -18% N
2 WEST MADHYA PRADESH 1.9 8.6 -78% S 422.0 232.2 82% E
3 EAST MADHYA PRADESH  4.9 10.9 -55% D 492.1 296.5 66% E
4 GUJARAT REGION 3.5 10.2 -65% S 179.0 289.8 -38% D
5 SAURASHTRA & KUTCH 2.1 9.3 -77% S 80.7 172.5 -53% D
6 KONKAN & GOA 15.2 37.1 -59% D 1507.3 1234.4 22% E
7 MADHYA MAHARASHTRA 2.6 7.5 -65% S 336.4 260.7 29% E
8 MARATHWADA 0.2 5.9 -97% S 287.0 222.9 29% E
9 VIDARBHA 0.5 11.1 -96% S 487.6 318.2 53% E
10 CHHATTISGARH 7.3 12.2 -40% D 366.9 359.6 2% N
SOUTH PENINSULA 2.0 6.8 -71% 278.7 262.2 6%
1 A & N ISLAND 7.4 12.9 -43% D 564.2 626.0 -10% N
2 COASTAL ANDHRA PRADESH 0.8 4.8 -84% S 219.1 174.8 25% E
3 TELANGANA 0.0 7.3 -99% S 298.6 239.1 25% E
4 RAYALASEEMA 1.2 2.5 -51% D 137.6 105.9 30% E
5 TAMILNADU & PUDUCHERRY 1.0 2.3 -58% D 75.8 75.7 0% N
6 COASTAL KARNATAKA 7.6 37.7 -80% S 1422.9 1425.8 0% N
7 N. I. KARNATAKA 0.2 4.3 -96% S 192.9 164.2 17% N
8 S. I. KARNATAKA 2.1 6.8 -69% S 268.0 249.2 8% N
9 KERALA 15.1 21.2 -29% D 884.7 1033.7 -14% N
10 LAKSHADWEEP 18.5 11.4 62% E 453.9 476.1 -5% N
COUNTRY AS A WHOLE 6.6 9.4 -30% 301.3 298.9 1%
CATEGORYWISE NO. OF SUBDIVISIONS & % AREA (SUBDIVISIONAL) OF THE COUNTRY
    DAY : 15.07.2016 TO 15.07.2016 PERIOD: 01.06.2016 TO 15.07.2016
CATEGORY NO. OF SUBDIVISIONAL NO. OF SUBDIVISIONAL
    SUBDIVISIONS % AREA OF COUNTRY SUBDIVISIONS % AREA OF COUNTRY
EXCESS   6 15% 10 32%
NORMAL   5 10% 21 54%
DEFICIENT   14 43% 5 14%
SCANTY   11 32% 0 0%
NO RAIN   0 0% 0 0%