SUBDIVISION-WISE RAINFALL (MM) DISTRIBUTION
          
S. METEOROLOGICAL DAY: 01.09.2014 TO 01.09.2014  PERIOD:  01.06.2014 TO 01.09.2014
NO. SUBDIVISIONS ACTUAL NORMAL % DEP. CAT. ACTUAL NORMAL % DEP. CAT.
EAST & NORTH EAST INDIA 9.5 9.8 -2% 998.2 1151.1 -13%
1 ARUNACHAL PRADESH 2.6 7.0 -63% S 1454.1 1403.4 4% N
2 ASSAM & MEGHALAYA 9.1 10.8 -16% N 1235.5 1477.3 -16% N
3 N M M T 5.3 11.0 -52% D 769.5 1218.2 -37% D
4 SHWB & SIKKIM 12.2 13.8 -11% N 1503.2 1610.0 -7% N
5 GANGETIC WEST BENGAL 22.1 11.3 95% E 800.6 899.7 -11% N
6 JHARKHAND 16.7 10.6 57% E 765.1 858.5 -11% N
7 BIHAR 3.8 7.2 -47% D 691.2 810.8 -15% N
NORTH WEST INDIA 5.0 5.2 -4% 329.9 508.3 -35%
1 EAST U.P. 3.0 8.8 -66% S 414.4 709.1 -42% D
2 WEST U.P. 2.9 6.2 -53% D 258.8 627.1 -59% D
3 UTTARAKHAND 13.3 8.5 57% E 803.1 1030.7 -22% D
4 HAR. CHD & DELHI 5.0 3.9 28% E 137.9 389.2 -65% S
5 PUNJAB 5.2 3.3 58% E 144.0 404.1 -64% S
6 HIMACHAL PRADESH 8.1 6.4 26% E 443.2 691.7 -36% D
7 JAMMU & KASHMIR 3.0 3.6 -15% N 273.0 446.1 -39% D
8 WEST RAJASTHAN 1.7 1.8 -3% N 180.0 223.7 -20% D
9 EAST RAJASTHAN 11.5 7.2 60% E 493.4 523.3 -6% N
CENTRAL INDIA 21.2 8.6 148% 699.5 801.5 -13%
1 ODISHA 25.4 7.5 239% E 997.1 920.7 8% N
2 WEST MADHYA PRADESH 16.2 9.1 78% E 595.3 714.8 -17% N
3 EAST MADHYA PRADESH  2.5 10.5 -77% S 614.3 861.7 -29% D
4 GUJARAT REGION 20.8 10.9 91% E 529.3 755.2 -30% D
5 SAURASHTRA & KUTCH 21.0 3.6 483% E 357.5 402.3 -11% N
6 KONKAN & GOA 73.1 20.4 258% E 2390.5 2590.0 -8% N
7 MADHYA MAHARASHTRA 20.3 6.1 232% E 575.3 583.0 -1% N
8 MARATHWADA 25.9 7.6 240% E 340.2 526.3 -35% D
9 VIDARBHA 33.2 8.9 273% E 625.8 794.5 -21% D
10 CHHATTISGARH 19.0 9.1 109% E 866.5 941.4 -8% N
SOUTH PENINSULA 8.6 4.7 82% 537.7 563.7 -5%
1 A & N ISLAND 12.2 13.5 -10% N 1217.8 1263.6 -4% N
2 COASTAL ANDHRA PRADESH 6.1 4.9 24% E 326.5 426.9 -24% D
3 TELANGANA 14.2 5.7 149% E 385.9 598.6 -36% D
4 RAYALASEEMA 0.1 2.9 -96% S 236.0 268.1 -12% N
5 TAMILNADU & PONDICHERRY 1.9 3.2 -40% D 218.2 204.6 7% N
6 COASTAL KARNATAKA 22.0 12.7 73% E 2788.9 2795.6 0% N
7 N. I. KARNATAKA 5.4 3.2 70% E 399.4 363.2 10% N
8 S. I. KARNATAKA 7.2 3.9 85% E 642.0 522.9 23% E
9 KERALA 38.7 9.2 320% E 1904.0 1804.6 6% N
10 LAKSHADWEEP 13.8 4.8 187% E 843.0 840.2 0% N
COUNTRY AS A WHOLE 11.9 7.0 71% 601.7 720.4 -16%
CATEGORYWISE NO. OF SUBDIVISIONS & % AREA (SUBDIVISIONAL) OF THE COUNTRY
    DAY: 01.09.2014 TO 01.09.2014 PERIOD: 01.06.2014 TO 01.09.2014
CATEGORY NO. OF SUBDIVISIONAL NO. OF SUBDIVISIONAL
    SUBDIVISIONS % AREA OF COUNTRY SUBDIVISIONS % AREA OF COUNTRY
EXCESS   23 58% 1 3%
NORMAL   5 17% 20 51%
DEFICIENT   4 12% 13 43%
SCANTY   4 13% 2 3%
NO RAIN   0 0% 0 0%
(iii)