SUBDIVISION-WISE RAINFALL (MM) DISTRIBUTION
          
S. METEOROLOGICAL DAY: 02.07.2015 TO 02.07.2015  PERIOD:  01.06.2015 TO 02.07.2015
NO. SUBDIVISIONS ACTUAL NORMAL % DEP. CAT. ACTUAL NORMAL % DEP. CAT.
EAST & NORTH EAST INDIA 7.2 15.7 -54% 370.0 381.1 -3%
1 ARUNACHAL PRADESH 14.7 20.8 -29% D 674.7 544.2 24% E
2 ASSAM & MEGHALAYA 5.8 23.2 -75% S 555.7 546.5 2% N
3 N M M T 3.7 13.5 -73% S 292.3 439.1 -33% D
4 SHWB & SIKKIM 11.0 25.9 -57% D 552.2 532.8 4% N
5 GANGETIC WEST BENGAL 3.6 9.6 -62% S 245.4 263.4 -7% N
6 JHARKHAND 7.6 9.3 -18% N 202.9 216.0 -6% N
7 BIHAR 5.9 11.6 -49% D 131.4 192.2 -32% D
NORTH WEST INDIA 2.0 4.8 -57% 97.3 79.0 23%
1 EAST U.P. 1.3 5.8 -78% S 100.0 121.3 -18% N
2 WEST U.P. 1.5 6.0 -75% S 84.6 83.2 2% N
3 UTTARAKHAND 15.9 10.8 47% E 230.3 189.6 21% E
4 HAR. CHD & DELHI 0.3 3.5 -91% S 44.1 53.5 -18% N
5 PUNJAB 0.0 4.8 -99% S 48.6 53.9 -10% N
6 HIMACHAL PRADESH 1.3 6.4 -80% S 92.0 108.2 -15% N
7 JAMMU & KASHMIR 0.2 4.0 -95% S 123.6 73.0 69% E
8 WEST RAJASTHAN 1.8 2.6 -31% D 57.2 34.5 66% E
9 EAST RAJASTHAN 2.9 4.8 -39% D 105.5 71.8 47% E
CENTRAL INDIA 4.0 9.7 -59% 211.4 183.1 15%
1 ODISHA 3.0 10.3 -71% S 249.2 233.1 7% N
2 WEST MADHYA PRADESH 2.5 6.3 -60% S 159.3 118.8 34% E
3 EAST MADHYA PRADESH  11.4 9.0 27% E 152.5 152.2 0% N
4 GUJARAT REGION 0.0 9.8 -99% S 136.3 148.3 -8% N
5 SAURASHTRA & KUTCH 0.0 7.6 -100% NR 136.3 99.2 37% E
6 KONKAN & GOA 8.8 43.6 -80% S 835.7 783.9 7% N
7 MADHYA MAHARASHTRA 0.5 8.3 -94% S 178.4 160.2 11% N
8 MARATHWADA 3.9 5.0 -21% D 123.7 153.9 -20% D
9 VIDARBHA 6.4 9.0 -29% D 268.7 186.2 44% E
10 CHHATTISGARH 5.3 10.6 -50% D 273.5 204.1 34% E
SOUTH PENINSULA 2.7 7.0 -61% 194.5 173.1 12%
1 A & N ISLAND 16.0 12.7 26% E 373.3 464.4 -20% D
2 COASTAL ANDHRA PRADESH 0.4 5.2 -93% S 207.0 114.1 81% E
3 TELANGANA 5.6 6.2 -9% N 225.6 148.2 52% E
4 RAYALASEEMA 0.2 1.6 -89% S 66.7 71.0 -6% N
5 TAMILNADU & PONDICHERRY 0.2 1.4 -87% S 64.6 48.7 33% E
6 COASTAL KARNATAKA 17.0 39.5 -57% D 747.2 952.7 -22% D
7 N. I. KARNATAKA 3.7 4.0 -7% N 94.1 112.4 -16% N
8 S. I. KARNATAKA 1.9 8.1 -76% S 222.0 157.5 41% E
9 KERALA 3.1 27.9 -89% S 570.9 708.1 -19% N
10 LAKSHADWEEP 10.5 9.1 15% N 308.4 347.7 -11% N
COUNTRY AS A WHOLE 3.7 8.6 -58% 198.3 180.7 10%
CATEGORYWISE NO. OF SUBDIVISIONS & % AREA (SUBDIVISIONAL) OF THE COUNTRY
    DAY: 02.07.2015 TO 02.07.2015 PERIOD: 01.06.2015 TO 02.07.2015
CATEGORY NO. OF SUBDIVISIONAL NO. OF SUBDIVISIONAL
    SUBDIVISIONS % AREA OF COUNTRY SUBDIVISIONS % AREA OF COUNTRY
EXCESS 3 6% 13 50%
NORMAL 4 8% 18 42%
DEFICIENT 9 26% 5 8%
SCANTY 19 56% 0 0%
NO RAIN 1 4% 0 0%
SUBDIVISION-WISE RAINFALL (MM) DISTRIBUTION
          
S. METEOROLOGICAL DAY: 02.07.2015 TO 02.07.2015  PERIOD:  01.06.2015 TO 02.07.2015
NO. SUBDIVISIONS ACTUAL NORMAL % DEP. CAT. ACTUAL NORMAL % DEP. CAT.
EAST & NORTH EAST INDIA 7.2 15.7 -54% 370.0 381.1 -3%
1 ARUNACHAL PRADESH 14.7 20.8 -29% D 674.7 544.2 24% E
2 ASSAM & MEGHALAYA 5.8 23.2 -75% S 555.7 546.5 2% N
3 N M M T 3.7 13.5 -73% S 292.3 439.1 -33% D
4 SHWB & SIKKIM 11.0 25.9 -57% D 552.2 532.8 4% N
5 GANGETIC WEST BENGAL 3.6 9.6 -62% S 245.4 263.4 -7% N
6 JHARKHAND 7.6 9.3 -18% N 202.9 216.0 -6% N
7 BIHAR 5.9 11.6 -49% D 131.4 192.2 -32% D
NORTH WEST INDIA 2.0 4.8 -57% 97.3 79.0 23%
1 EAST U.P. 1.3 5.8 -78% S 100.0 121.3 -18% N
2 WEST U.P. 1.5 6.0 -75% S 84.6 83.2 2% N
3 UTTARAKHAND 15.9 10.8 47% E 230.3 189.6 21% E
4 HAR. CHD & DELHI 0.3 3.5 -91% S 44.1 53.5 -18% N
5 PUNJAB 0.0 4.8 -99% S 48.6 53.9 -10% N
6 HIMACHAL PRADESH 1.3 6.4 -80% S 92.0 108.2 -15% N
7 JAMMU & KASHMIR 0.2 4.0 -95% S 123.6 73.0 69% E
8 WEST RAJASTHAN 1.8 2.6 -31% D 57.2 34.5 66% E
9 EAST RAJASTHAN 2.9 4.8 -39% D 105.5 71.8 47% E
CENTRAL INDIA 4.0 9.7 -59% 211.4 183.1 15%
1 ODISHA 3.0 10.3 -71% S 249.2 233.1 7% N
2 WEST MADHYA PRADESH 2.5 6.3 -60% S 159.3 118.8 34% E
3 EAST MADHYA PRADESH  11.4 9.0 27% E 152.5 152.2 0% N
4 GUJARAT REGION 0.0 9.8 -99% S 136.3 148.3 -8% N
5 SAURASHTRA & KUTCH 0.0 7.6 -100% NR 136.3 99.2 37% E
6 KONKAN & GOA 8.8 43.6 -80% S 835.7 783.9 7% N
7 MADHYA MAHARASHTRA 0.5 8.3 -94% S 178.4 160.2 11% N
8 MARATHWADA 3.9 5.0 -21% D 123.7 153.9 -20% D
9 VIDARBHA 6.4 9.0 -29% D 268.7 186.2 44% E
10 CHHATTISGARH 5.3 10.6 -50% D 273.5 204.1 34% E
SOUTH PENINSULA 2.7 7.0 -61% 194.5 173.1 12%
1 A & N ISLAND 16.0 12.7 26% E 373.3 464.4 -20% D
2 COASTAL ANDHRA PRADESH 0.4 5.2 -93% S 207.0 114.1 81% E
3 TELANGANA 5.6 6.2 -9% N 225.6 148.2 52% E
4 RAYALASEEMA 0.2 1.6 -89% S 66.7 71.0 -6% N
5 TAMILNADU & PONDICHERRY 0.2 1.4 -87% S 64.6 48.7 33% E
6 COASTAL KARNATAKA 17.0 39.5 -57% D 747.2 952.7 -22% D
7 N. I. KARNATAKA 3.7 4.0 -7% N 94.1 112.4 -16% N
8 S. I. KARNATAKA 1.9 8.1 -76% S 222.0 157.5 41% E
9 KERALA 3.1 27.9 -89% S 570.9 708.1 -19% N
10 LAKSHADWEEP 10.5 9.1 15% N 308.4 347.7 -11% N
COUNTRY AS A WHOLE 3.7 8.6 -58% 198.3 180.7 10%
CATEGORYWISE NO. OF SUBDIVISIONS & % AREA (SUBDIVISIONAL) OF THE COUNTRY
    DAY: 02.07.2015 TO 02.07.2015 PERIOD: 01.06.2015 TO 02.07.2015
CATEGORY NO. OF SUBDIVISIONAL NO. OF SUBDIVISIONAL
    SUBDIVISIONS % AREA OF COUNTRY SUBDIVISIONS % AREA OF COUNTRY
EXCESS 3 6% 13 50%
NORMAL 4 8% 18 42%
DEFICIENT 9 26% 5 8%
SCANTY 19 56% 0 0%
NO RAIN 1 4% 0 0%